BASIN AÇIKLAMASI(01.10.2021)

 

Değerli Basın Mensupları,

Geçtiğimiz günlerde Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK)’nun mevcut yönetiminin Bulgaristan’daki temaslarına ilişkin basına yansıyan fotoğrafların yarattığı rahatsızlık üzerine Federasyonumuzca açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) olarak 27 Mart 2021’de istişare edilmeksizin yapılan BRTK Genel Kurulu’na katılım sağlamakla birlikte, BRTK yönetimine yazılan BGF Yönetim Kurulu üyelerinin istifa ettiğini, dolayısıyla BRTK yönetiminin Bulgaristan’daki temaslarının kurumsal kimliğimizi bağlayıcı mahiyet taşımadığını kamuoyuna bildirmek isteriz.

Bilindiği üzere komşumuz Bulgaristan’da 2021 yılı içerisinde üçüncü kez sandık başına gidilecektir. Çok sayıda siyasi partinin seçimlere katıldığı ülkedeki seçimler tarafımızca da yakın takip edilmektedir. Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşı olan seçmenlerin de katıldığı bu seçimlerde göçmen kökenli sivil toplum örgütlerinin yöneliminde belirleyici olan daha demokratik bir Bulgaristan isteği ve Türklerin nüfuslarıyla orantılı olarak daha yoğun bir şekilde temsil edilmesi hususudur.

 BRTK’nın mevcut yönetiminin geçmiş tecrübelerin ışığında oluşan yerleşik teamülleri göz ardı eden yaklaşımı kaygı ve üzüntü vericidir. Bu çerçevede, istişare kültürünün hâkim olduğu bir ortamda, daha geniş ve kapsayıcı bir Konfederasyon yönetiminin önemi de bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle duyurulur.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu