Camiamızda İnfial Uyandıran Bir Sosyal Medya Paylaşımı Hakkında Açıklama

 

Dün Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kocaeli iline bağlı Başiskele teşkilatının Başkan Yardımcısı Süleyman Özkaraaslan’ın sosyal medya hesabından yapmış olduğu “1989’da gelen Bulgar, 1950’de gelen Selanik Dönmelerini 100 bin Kaçak Ermeni’yi Suriyelilerle beraber Gönderelim Varmısınız Çomarlar” şeklindeki camiamızı rencide eden, her yönüyle cehalet, art niyet ve saçmalık dolu olan paylaşımı Balkan göçmenleri camiasında infial uyandırmıştır.

Gün içerisinde parti yetkililerinin söz konusu şahsa ilişkin kendi bünyelerinde başlatmış olduğu soruşturma bir nebze olsun tepkimizi yatıştırmış olsa da ülke genelinde kendisini gösteren bu ve benzeri düşüncelerin yaygınlaşma eğiliminde olmasını derin bir kaygıyla takip etmekteyiz.

Dolayısıyla kamuoyunda bilgi kirliliği ve algı oluşturmak üzere toplum mühendislerince yapılan çalışmaların olduğu vakıadır. Bu nedenle konuya ilişkin açıklama yapılması zaruri hale gelmiştir.

Zaman zaman temel tarih bilgisinden dahi yoksun olan kişi ve grupların Balkanlar’dan 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nden başlamak üzere günümüze değin anavatanlarına doğru göç eden Türk nüfusun varlığını iyi kavrayamadıkları, Balkanlar’a hangi saiklerle gönderildiklerinden bîhaber oldukları görülmektedir.

İmparatorluk mirası bir ulus devlet olan Türkiye’mizde nüfus önemli bir kısmını Balkanlar’dan Anadolu’ya göç etmiş olan Türkler oluşturmaktadır ve bu Balkan göçmenleri Türkiye Cumhuriyeti’nin asli unsurlarıdır, Türk oğlu Türk’türler, devletine, bayrağına, vatanına sevda ile bağlı örnek vatandaş durumundadırlar.

Hal böyleyken, ülkemizde özellikle yürütülen algı operasyonları, halkımız üzerinde yapılmak istenen toplum mühendisliği ve birbiriyle sözde değil, özde kardeş olan Türk milletini çeşitli manipülasyonlar ve psikolojik harekât manevralarıyla ayrıştırma girişimlerine karşı Balkan göçmenleri camiası mensubu olmaktan gurur duyduğu Türk milletinden ve Devletinden yana taraftır.

Bu ve benzeri ayrıştırma ve yakıştırmaların her zaman karşısında olacağımızı da alenen ilan ediyoruz.

Biz Türk milletinin ayrılmaz parçasıyız ve komünist diktatör Jivkov’a söyletmediğimiz “Bulgar” kelimesini, küffara dedirtmediğimiz “dönme” kelimesini kardeşlerimizden duymak istemeyiz.

Partilerüstü bir konumda bulunan Federasyonumuzun hiçbir siyasi partinin içişlerine karışma niyeti olmamakla birlikte, Türk milleti olarak her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz birlik ve bütünlüğümüzü hedef alan açıklaması sonrasında Özkaraaslan’a yönelik gerekli adımların atılmasını beklediğimizi ifade etmek isteriz.

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle duyurulur.

 

BGF Yönetim Kurulu Adına

 

Dr. Kader Özlem

Genel Başkan