Genel Başkanımızın Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık İsimli Kitabı Çıktı

 

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri federasyonu (BGF) Genel Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem tarafından yayınlanan Türkiye-Bulgaristan İlişkileri ve Türk Azınlık başlıklı kitap okurlarla buluştu.

 Tarihsel süreç içerisinde Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerini ele alan çalışma, Bulgaristan Türklerinin bu ilişki ağındaki yerini incelemektedir. Brubaker'ın Üçlü Bağ yaklaşımı çerçevesinde Türk azınlığın geçirdiği dönüşüm sürecinin analiz edildiği kitap dört bölümden oluşuyor. İlk bölümde kuramsal ve kavramsal bir bakış açısının sunulmasının ardından ikinci ve üçüncü bölümlerde Bulgaristan'ın Prenslik haline geldiği 1878 yılından itibaren ve özellikle komünist dönemde maruz kaldığı asimilasyon politikaları ve göç olgusu irdelenmektedir. Kitabın ağırlık noktasını oluşturan dördüncü ve son bölümde ise Jivkov sonrası dönemde iki aktör arasındaki ilişkiler ve Bulgaristan Türklerinin değişim süreci analiz ediliyor. Kitabın yazılma gerekçesini Türk yazın hayatında Bulgaristan konusunun yeterince incelenmemesi olarak belirten Özlem, alana ilişkin mütevazı bir katkıda bulunduğunu belirtti. Dr. Özlem, komşu bir ülke olarak Bulgaristan’ın sadece kriz olduğunda ele alınacak bir konu olmadığına dikkat çekerek buna karşın hem Bulgaristan’ın hem de Türk azınlık konusunun 1989 Zorunlu Göçü’nden sonra hak ettiği ilgiyi çekemediğini dile getirdi.

Kader Özlem Kimdir?

Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde dünyaya gelen yazar 1989 Zorunlu Göçünde ailesiyle birlikte Bursa’ya göç etti. Uludağ Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış, doktorasını ise Trakya Üniversitesi’nde aynı bölümde tamamlamıştır. Hâlihazırda Bursa Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlik yapan yazar, aynı zamanda Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu’nun (BGF) Genel Başkanıdır. İngilizce ve Bulgarca bilen Kader Özlem evli ve iki çocuk babasıdır.