Genel Sekreterliğimizin 10.01.2018 Tarihli Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları,  

ÜLKE TV’de yayınlanan “Sıradışı Tarih” programında kullanılan skandal bir tanımlama nedeniyle tarafımızca basın açıklamasının yapılması zaruri görülmüştür.

Söz konusu programda Bulgaristan’da yaşayan Türkleri ifade etmek için kullanılan “Bulgar Türkleri” ifadesi Türkiye’deki Balkan Göçmenleri camiasında derin bir üzüntü ve hayalkırıklığı yaratmıştır.   Her şeyden önce belirtmek gerekir ki temel tarih ve sosyoloji bilgisine sahip olmaksızın yapılan böylesi hatalar biz Balkan Türklerini rencide etmektedir. Bu nedenle temel birkaç hususa dikkat çekmek isteriz:

 - 14. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’dan Rumeli’ye yönelik yapılan Osmanlı fütuhatıyla birlikte Balkanlar’ı “vatan yapmak” ve “şenlendirmek” için bizler Anadolu’daki Oğuz Türkleri olarak Bulgaristan ve Balkanlar’a yerleştirildik. Nitekim vazifemizi yaptık! Bulgaristan’da yaşayan bu kitleleri tanımlamak için “Bulgaristan Türkleri” kavramı kullanılır. Bunlar Oğuz’dur, Evlad-ı Fatihan’dır, yörüktür dolayısıyla Türkoğlu Türk’tür.  

- Diğer yandan, Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a 7.- 8. yüzyıllarda gelen Bulgarlar ise tarihte “Tuna Bulgar Türkleri” olarak anılır. Bulgarların göç etmeyip Orta Asya’da kalan akrabaları iseİdil Bulgar Türkleri’dir. Malumunuz Tuna Bulgarları dil ve din değişikliği sonrası Türklük özelliklerini sadece köken olarak taşımışlardır. Dolayısıyla “Bulgar Türkleri” ifadesi bugün yalnızca Bulgaristan’da yaşayan Bulgarları ifade eder, biz Evlad-ı Fatihanı değil!  

Tarihsel süreç içerisinde soydaşın göçmen duruma düşmesine neden olan baskı, zulüm ve asimilasyon politikaları nedeniyle anavatan Türkiye’ye göç eden kişiler ise “Bulgaristan muhaciridir”, “Bulgaristan göçmenidir”. Ama kesinlikle ve kesinlikle Bulgar göçmeni, Bulgar soydaşı, Bulgar muhaciri değildir. Nasıl ki Japon Rus’u, İngiliz Fransız’ı, Alman İspanyol’u gibi kavramlar yoksa Balkanlar’daki ecdat yadigârı soydaşı ifade etmek için de böyle “Bulgar Türk’ü”, “Bulgar göçmeni” gibi ifadeler kullanılmamalıdır.  

Basınımızın bu konuda hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz.  

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle duyurulur.  

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.)
Genel Sekreterliği Bursa - 10.01.2018