Bulgaristan’daki Provokasyonlar ve Cumhurbaşkanı Seçimine Dair Açıklama

 

Bulgaristan’da aşırı milliyetçi grupların son dönemde ivme kazanan provokatif eylemlerinin camiamızda yarattığı rahatsızlık nedeniyle basın açıklaması yapılması zarureti ortaya çıkmıştır.

Bulgaristan’da söz konusu grupların geçtiğimiz ay içerisinde Sofya’daki Banyabaşı Cami önünde toplanarak ülkedeki Türk ve Müslümanları hedef alan gösteri yapmışlar ve “Türklere Ölüm” sloganlarıyla nefret söyleminde bulunmuşlardı. Birkaç gün önce de Karlova şehrindeki Kurşunlu Camii’nin kapısında “Allah’a küfür edilen” bir yazının yer aldığı görülmüştür.

Ülkedeki etnik ve dini barışı tehdit eden bu ve böylesi eylemlerin sadece Türk ve Müslümanları ötekileştirmediği, aynı zamanda Türk-Bulgar dostluğuna zarar vermek suretiyle Bulgaristan’ı karanlık bir yola yönlendirdiği görülmektedir. Üzülerek müşahede edilmektedir ki, münferit gibi gözüken bu eylemlerin birkaç ayda bir tekrar edile gelmesi ve son iki yılda da bu tür çirkin saldırıların sayısının 250 ulaşmış olması sistematik bir durumu işaret etmektedir. Bu bağlamda, Bulgaristan’daki yetkili idari ve adli makamların konuya hassasiyetle eğilmeleri ve faillerin cezalandırılması konusunda gerekli cesaretli adımları atmalarını beklemek Bulgaristan’a vatandaşlık bağı ile bağlı olunan soydaş ve Müslüman grupların en doğal hakkıdır.

Diğer taraftan, Bulgaristan halkının 6 Kasım’da Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gideceği dikkate alındığında, ülkedeki etnik ve dini tansiyonun neden artırılmak istendiği rahatlıkla anlaşılmaktadır. Türk ve Müslüman karşıtlığı üzerinden prim yapmak isteyen popülist siyasilerin ülkeyi büyük bir etnik krize doğru sürüklemektedirler. Yaşanan bu elim hadiselere karşın, hukukçu kimliği ve demokratik değerlere bağlılığıyla ön plana çıkan Tsetska Tsaçeva dışında hiçbir adayın kınamada bulunmaması çok gariptir. Bu vesileyle hafta sonu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde demokrat kimliğiyle ön plana çıkan Tsaçeva’ya teşekkür eder ve başarılar dileriz.

Bulgaristan’da ve Türkiye’de oy kullanacak olan seçmenlere seçime yoğun bir şekilde katılmaları çağrısında bulunmak isteriz.

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle duyurulur.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (B.G.F.)
Genel Sekreterliği, Bursa