BALKAN TÜRKLERİ GÖÇMEN VE MÜLTECİ DERNEKLERİ FEDERASYONU (BGF) Genel Sekreterliğinin 20.06.2016 Tarihli Basın Açıklaması:"...yerel yönetimlerce verilen iftar organizasyonlarında Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinden davetli misafirlerin bulunmasının camiamızda yarattığı rahatsızlık...
 

 

Mübarek Ramazan ayı içerisinde Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu (BGF) üyesi derneklerimizce ve bulundukları yerlerdeki yerel yönetimlerce iftar organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Ramazan ayının doğasına uygun olarak kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı bu organizasyonlara üyelerimiz ve hemşerilerimiz tarafından sağlanan yoğun katılım memnuniyet vericidir.

Bu basın açıklaması, derneklerimizin bulundukları ilçelerdeki yerel yönetimlerce verilen iftar organizasyonlarında Bulgaristan’daki Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinden davetli misafirlerin bulunmasının camiamızda yarattığı rahatsızlık nedeniyle yapılmaktadır. Bilindiği üzere, Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye yanlısı açıklama yapan eski Genel Başkan Lütfi Mestan’ın anti-demokratik bir şekilde partiden ihraç edilmesine bağlı olarak Türkiye karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan HÖH’ün, son dönemlerde Türkiye’de kendilerine yakın bazı kişi, dernek ve yerel yönetimler nezdinde girişimde bulunduğu gözlenmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki; Balkan Türkleri olarak tarihsel süreç içerisinde maruz kaldığımız baskı, zulüm ve asimilasyon dönemlerinde soydaşına kucak açan ve Evlad-ı Fatihan’ın varlığının en önemli güvencesi durumundaki Anavatanımız Türkiye’yi ötekileştiren hiçbir kişi veya siyasi oluşum Federasyonumuz nezdinde makbul değildir.


Geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye’de bulunan HÖH heyetiyle bulundukları yerel yönetimlerin isteğiyle ve/veya kendi inisiyatiflerini kullanarak görüşen BGF üyesi birkaç dernek yöneticisinin bu temasları bireysel nitelikte olup, Federasyonumuzun resmi görüşünü hiçbir şekilde yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna ve soydaşlarımıza önemle duyurulur.

Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu
Yrd. Doç. Dr. Kader ÖZLEM
Genel Sekreter